Xà gồ tiếng Anh là gì?

Xà gồ tiếng Anh là gì? Xà gồ trong tiếng Anh được gọi là “purlin” /ˈpɜːrlɪn/.

Xà gồ là một cái cọc hoặc thanh gỗ mảnh được làm từ cây tre thường được sử dụng trong nhiều mục đích khác nhau, từ xây dựng, nghề thủ công, cho đến thể thao và trong cuộc sống hàng ngày. Xà gồ thường có đặc điểm nhẹ nhàng, cứng cáp và linh hoạt, làm cho nó trở thành vật liệu phổ biến trong xây dựng các công trình như nhà trên cây, giàn treo đồ, và các sản phẩm thủ công như nón lá, hộp đựng, hoặc vật trang sức.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến “Xà gồ” và nghĩa tiếng Việt

 • Structure (n) – Cấu trúc
 • Foundation (n) – Nền móng
 • Support (n) – Hỗ trợ
 • Beam (n) – Xà gồ
 • Column (n) – Trụ cột
 • Joist (n) – Dầm chịu lực
 • Brick (n) – Gạch
 • Masonry (n) – Xây bằng gạch
 • Stud (n) – Thanh cột
 • Load-bearing (adj) – Chịu tải
 • Rafter (n) – Dầm chéo
 • Roof truss (n) – Khung mái
 • Siding (n) – Lớp ngoại trang
 • Carpentry (n) – Nghề mộc

Các mẫu câu với từ “purlin” có nghĩa “Xà gồ” và dịch sang tiếng Việt

 • The purlin runs horizontally across the roof truss. (Xà gồ chạy ngang qua khung mái.)
 • Are the purlins made of steel or wood? (Các xà gồ được làm bằng thép hay gỗ?)
 • Please install the purlins before attaching the roofing material. (Hãy lắp đặt các xà gồ trước khi gắn vật liệu lợp.)
 • If the purlins are damaged, the roof may collapse. (Nếu các xà gồ bị hỏng, mái nhà có thể sụp đổ.)
 • The purlins were carefully inspected before installation. (Các xà gồ đã được kiểm tra cẩn thận trước khi lắp đặt.)
 • They have replaced the old purlins with new ones. (Họ đã thay các xà gồ cũ bằng các xà gồ mới.)
 • Tomorrow, we will secure the purlins in place. (Ngày mai, chúng ta sẽ cố định các xà gồ vào vị trí.)
 • These steel purlins are stronger than the wooden ones. (Các xà gồ thép này mạnh hơn so với xà gồ gỗ.)
 • He said that the purlin installation would be completed by Friday. (Anh ấy nói rằng việc lắp đặt xà gồ sẽ hoàn thành vào thứ Sáu.)

Xem thêm:

Rate this post

By Xây Dựng Tiếng Anh -

Công Ty thiết kế Xây dựng Khang Thịnh đã thực hiện các dự án cho https://muaphelieu24h.net/ ; xây dựng wiki ; https://phelieuquangdat.com/ ; https://dichvuchuyennhatrongoi.org/chuyen-nha-tron-goi-chuyen-nghiep/