Đặt hàng tiếng Anh là gì?

Đặt hàng tiếng Anh là gì? Đặt hàng trong tiếng Anh được gọi là “order” /ˈɔːrdər/.

Đặt hàng là quá trình mua sắm hoặc gửi yêu cầu để mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ một người hoặc doanh nghiệp. Quá trình này bao gồm việc chọn sản phẩm hoặc dịch vụ, xác định số lượng, thời gian giao hàng, và thỏa thuận về giá cả và điều kiện giao dịch. Đặt hàng thường được thực hiện qua các kênh mua sắm trực tuyến, điện thoại, hoặc trực tiếp tại cửa hàng.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến “Đặt hàng” và nghĩa tiếng Việt

 • Purchase (n/v) – Mua sắm / Mua
 • Transaction (n) – Giao dịch
 • Delivery (n) – Giao hàng
 • Payment (n) – Thanh toán
 • Invoice (n) – Hóa đơn
 • Quantity (n) – Số lượng
 • Product (n) – Sản phẩm
 • Supplier (n) – Nhà cung cấp
 • Shipping (n) – Vận chuyển
 • Confirmation (n) – Xác nhận
 • Catalog (n) – Danh mục sản phẩm
 • Discount (n) – Giảm giá
 • Lead Time (n) – Thời gian cung ứng
 • Online Shopping (n) – Mua sắm trực tuyến

Các mẫu câu với từ “order” có nghĩa “Đặt hàng” và dịch sang tiếng Việt

 • She placed an order for a new laptop. (Cô ấy đã đặt hàng một chiếc laptop mới.)
 • Have you ever ordered food online? (Bạn đã từng đặt thức ăn trực tuyến chưa?)
 • If you order now, you’ll get a discount. (Nếu bạn đặt hàng ngay bây giờ, bạn sẽ được giảm giá.)
 • What an amazing order she made! (Quả là một đơn đặt hàng tuyệt vời mà cô ấy đã làm!)
 • Please place your order at the counter. (Vui lòng đặt hàng tại quầy.)
 • The order was processed and shipped within 24 hours. (Đơn đặt hàng đã được xử lý và giao hàng trong vòng 24 giờ.)
 • The online ordering system is more convenient than calling in orders. (Hệ thống đặt hàng trực tuyến tiện lợi hơn so với việc gọi điện thoại đặt hàng.)
 • He said, “I will order some books for the library.” (Anh ấy nói, “Tôi sẽ đặt một số sách cho thư viện.”)
 • Could you order an extra serving of fries, please? (Bạn có thể đặt thêm một phần khoai tây chiên không?)
 • If we had ordered more in advance, we wouldn’t have run out of stock. (Nếu chúng tôi đã đặt hàng nhiều hơn trước, chúng tôi sẽ không hết hàng.)

Xem thêm:

Rate this post

By Xây Dựng Tiếng Anh -

Công Ty thiết kế Xây dựng Khang Thịnh đã thực hiện các dự án cho https://muaphelieu24h.net/ ; xây dựng wiki ; https://phelieuquangdat.com/ ; https://dichvuchuyennhatrongoi.org/chuyen-nha-tron-goi-chuyen-nghiep/