Máy mài tiếng Anh là gì?

Máy mài tiếng Anh là gì? Máy mài trong tiếng Anh được gọi là “grinder” /ˈɡraɪndər/.

Máy mài là một thiết bị hoặc máy công cụ được sử dụng để cắt, mài hoặc làm phẳng bề mặt như kim loại, gỗ, gốm sứ,… Máy mài thường được trang bị một bánh mài hoặc đĩa mài quay nhanh và có thể điều chỉnh để tạo ra các kết cấu và hình dạng khác nhau trên bề mặt của vật liệu. Máy mài được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp và là một công cụ quan trọng trong quá trình gia công và hoàn thiện sản phẩm.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến “Máy mài” và nghĩa tiếng Việt

 • Grinding Wheel (n) – Bánh mài
 • Abrasive (adj/n) – Mài, chất mài
 • Surface Grinding (n) – Mài bề mặt
 • Angle Grinder (n) – Máy mài góc
 • Bench Grinder (n) – Máy mài bàn
 • Polishing (n) – Mài bóng
 • Sharpening (n) – Mài sắc
 • Grinding Disc (n) – Đĩa mài
 • Cylindrical Grinding (n) – Mài trụ
 • Grinding Machine (n) – Máy mài
 • Grindstone (n) – Đá mài
 • Burr (n) – Mảnh vụn sau khi mài
 • Coarse (adj) – Mài sần
 • Fine (adj) – Mài mịn

Các mẫu câu với từ “grinder” có nghĩa “Máy mài” và dịch sang tiếng Việt

 • The grinder in the workshop is used to sharpen tools. (Máy mài trong phòng thợ được sử dụng để mài sắc dụng cụ.)
 • How does the grinder work to smooth out metal surfaces? (Máy mài hoạt động như thế nào để làm mịn bề mặt kim loại?)
 • If the grinder is not properly secured, it could be dangerous to use. (Nếu máy mài không được gắn chặt, nó có thể gây nguy hiểm khi sử dụng.)
 • What a powerful grinder this is! (Thật là một máy mài mạnh mẽ!)
 • Please turn off the grinder when you’re finished. (Vui lòng tắt máy mài khi bạn hoàn thành.)
 • The grinder was recently serviced by the maintenance team. (Máy mài đã được đội bảo dưỡng bảo trì gần đây.)
 • The industrial grinder is more efficient than the handheld one. (Máy mài công nghiệp hiệu quả hơn so với máy mài cầm tay.)
 • She explained, “The grinder is essential for our metalworking projects.” (Cô ấy giải thích, “Máy mài là không thể thiếu đối với các dự án làm việc với kim loại của chúng tôi.”)
 • Could you show me how to operate the grinder safely? (Bạn có thể chỉ cho tôi cách vận hành máy mài một cách an toàn không?)
 • If we didn’t have the grinder, we’d have to use manual tools for hours. (Nếu không có máy mài, chúng ta phải sử dụng dụng cụ thủ công trong nhiều giờ.)

Xem thêm:

Rate this post

By Xây Dựng Tiếng Anh -

Công Ty thiết kế Xây dựng Khang Thịnh đã thực hiện các dự án cho https://muaphelieu24h.net/ ; xây dựng wiki ; https://phelieuquangdat.com/ ; https://dichvuchuyennhatrongoi.org/chuyen-nha-tron-goi-chuyen-nghiep/