Máy tiện tiếng Anh là gì?

Máy tiện tiếng Anh là gì

Máy tiện tiếng Anh là gì? Máy tiện trong tiếng Anh được gọi là “lathe” /leɪð/.

Máy tiện (lathe) là một loại máy công cụ được sử dụng để gia công và định hình các vật liệu kim loại hoặc không kim loại bằng cách quay một chi tiết làm việc xung quanh trục quay. Máy tiện được sử dụng để cắt, mài, khoét, làm đều, và tạo ra các chi tiết có hình dạng đối xứng hoặc không đối xứng.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến “Máy tiện” và nghĩa tiếng Việt

 • Turning (n) – Quay
 • Toolpost (n) – Cái đầu dụng cụ
 • Chuck (n) – Kẹp
 • Spindle (n) – Trục chính
 • Cutting tool (n) – Dụng cụ cắt
 • Facing (n) – Mài phẳng
 • Boring (n) – Khoan lỗ
 • Threading (n) – Đan ốc
 • Feed rate (n) – Tốc độ cấp liệu
 • Tailstock (n) – Bàn đuôi
 • Headstock (n) – Bàn đầu
 • Workpiece (n) – Chi tiết làm việc
 • Spindle speed (n) – Tốc độ trục chính
 • CNC lathe (n) – Máy tiện CNC

Các mẫu câu có từ “lathe” với nghĩa “Máy tiện” và dịch sang tiếng Việt

 • If I had access to a lathe, I would love to experiment with crafting my own wooden bowls. (Nếu tôi có cơ hội tiếp cận máy tiện, tôi sẽ thích thử nghiệm tạo ra những chiếc bát gỗ của riêng mình.)
 • How long does it take to learn the basics of operating a lathe effectively? (Mất bao lâu để nắm vững cơ bản về cách vận hành máy tiện một cách hiệu quả?)
 • The workpiece was carefully shaped on the lathe by the skilled craftsman. (Chi tiết làm việc đã được tạo hình cẩn thận trên máy tiện bởi thợ thủ công tài năng.)
 • Adjust the lathe’s speed and cutting tool carefully before starting the turning process. (Hãy điều chỉnh tốc độ và dụng cụ cắt của máy tiện một cách cẩn thận trước khi bắt đầu quá trình quay.)
 • A lathe offers greater precision than a traditional hand tool when it comes to shaping intricate details. (Máy tiện cung cấp độ chính xác lớn hơn so với công cụ thủ công truyền thống khi tạo hình các chi tiết phức tạp.)
 • While a lathe excels at cylindrical shapes, a 3D printer is better suited for creating intricate geometric designs. (Trong khi máy tiện xuất sắc trong việc tạo hình các hình dạng trụ, máy in 3D phù hợp hơn để tạo ra những thiết kế hình học phức tạp.)
 • The metal workpiece is being transformed into a precision component using the lathe’s precise cutting techniques. (Chi tiết làm việc kim loại đang được biến hình thành một bộ phận chính xác bằng cách sử dụng các kỹ thuật cắt chính xác của máy tiện.)
 • Although a lathe is essential for certain tasks, the skill of the operator greatly influences the final result. (Mặc dù máy tiện là thiết yếu cho một số công việc, tuy nhiên kỹ năng của người vận hành có ảnh hưởng lớn đến kết quả cuối cùng.)
 • What an amazing transformation the lathe can achieve by shaping raw materials into intricate masterpieces! (Thật là kỳ diệu khi máy tiện có thể biến đổi từng nguyên liệu thô thành những kiệt tác tinh xảo!)
 • First, the workpiece is securely clamped onto the lathe. Next, the operator adjusts the cutting tool before initiating the turning process. (Đầu tiên, chi tiết làm việc được kẹp chắc chắn lên máy tiện. Tiếp theo, người vận hành điều chỉnh dụng cụ cắt trước khi bắt đầu quá trình quay.)

Xem thêm:

Rate this post

By Xây Dựng Tiếng Anh -

Công Ty thiết kế Xây dựng Khang Thịnh đã thực hiện các dự án cho https://muaphelieu24h.net/ ; xây dựng wiki ; https://phelieuquangdat.com/ ; https://dichvuchuyennhatrongoi.org/chuyen-nha-tron-goi-chuyen-nghiep/